ความพร้อม ยูโร 2016 : เยอรมัน -vs- โปแลนด์

ความพร้อม ยูโร 2016 : เยอรมัน -vs- โปแลนด์

เยอรมัน -vs- โปแลนด์ เยอรมัน -vs- โปแลนด์1 เยอรมัน--vs--โปแลนด์2

ผลที่คาด : เยอรมัน เสมอ 2-2